Tietosuojaseloste

Päivitetty 14.4.2019

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi
Kouvolan golfklubin asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kouvolan golfklubi Oy
Osoite: Pirkkolankatu 4, 45130 Kouvola
Verkkosivut: 
Sähköposti: kouvolangolfklubi@gmail.com

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Tero Tyynelä
Sähköposti: tero.tyynela@gmail.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilö- ja yritystietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille ja asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään sekä mainonnan kohdistamiseen. Tiedoista voidaan tehdä tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: henkilön tai yrityksen nimi, yrityksiltä lisäksi y-tunnus, osoitetiedot, laskutustiedot ja yhteyshenkilön nimi

6. Rekisterin tietolähteet
Tiedot kerätään asiakkailta itseltään kausikortin ostamisen yhteydessä. Yrityksen osalta tietoja voidaan kerätä myös Yritystietojärjestelmästä (YTJ) ja yrityksen internetsivuilta.

7. Tietojen luovuttaminen
Yritys voi luovuttaa rekisterin tietoja viranomaisille lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Tietoja ei luovuteta ulkomaille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteristen valvonnasta vastaa rekisteriasioista vastaava henkilö. Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen rekisteri on suojattu salasanalla ja rajatuin käyttöoikeuksin. Kouvolan golfklubi huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

9. Tarkistusoikeus
Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoittamallaan kirjallisella pyynnöllä tarkistaa mitä tietoja hänestä on merkitty yrityksen asiakasrekisteriin tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

10. Rekisteritietojen korjaaminen ja poistaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn henkilön kirjallisesta pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä voimassa olevassa rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tietoja ei poisteta aiemmista rekistereistä tai varmuuskopiosta tietokannan eheyden säilyttämiseksi. Asiakasrekisteri on voimassa ko. toimintakauden. Aiemmat asiakasrekisterit säilytetään kunnes
kaikki asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet ovat toteutuneet. Aiemmat rekisterit poistetaan kuitenkin kokonaisuudessaan viiden vuoden kuluttua ko. toimintakauden päättymisestä.

Tietoa evästeistä

Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi.

Sivustollamme on käytössä Facebook- ja Instagram-syötteet, joiden kautta tieto käyttäjän IP-osoitteesta menee näille tahoille.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että monet toiminnot ja palvelut edellyttävät, että verkkosivusto tallentaa tekemäsi valinnat. Jos estät evästeet, et välttämättä voi käyttää kaikkia toimintoja ja palveluja.

Kaikissa selaimissa evästeet voi poistaa yksitellen tai yhdellä kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta.

Lisätiedot

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Asiakkaan on hyvä tarkastaa aika ajoin tietoturvaselosteemme päivitysten varalta.

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä selosteesta tai yrityksemme tietoturva-asioista, ota yhteyttä kouvolangolfklubi@gmail.com

Bogey Kouvolan Golfkeskus
X